TANKEN 9

Plats: Hässleholm
Beställare: HIBAB
Status: Färdigställt 2021
Uppdrag: Fasadrenovering

Adress

Norra Kaserngatan 2,
291 32 Kristianstad

Telefon

044-12 30 70

Mejl

info@arkitektgarden.se