Från kreativa idéer till visuell verklighet

Om Arkitektgården

Våra uppdrag spänner över hela byggprocessen; från utredning, programarbete, idéskisser, bygglov och projektering till kontroll, byggledning och besiktning.

Vi arbetar i både stor och liten skala inom alla samhällsområden med särskild styrka när det gäller skolor, bostäder och kontor. Vid såväl ny- som ombyggnader ser vi beställarens behov, sund totalekonomi och goda tekniska lösningar med miljöriktig utformning som viktiga aspekter och fokus för vårt arbete.

Adress

Norra Kaserngatan 2,
291 29 Kristianstad

Telefon

044-12 30 70

Mejl

info@arkitektgarden.se