Kv. Exelsior

Plats: Knislinge
Beställare: Göingehem
Status: Färdigställt 2018
Uppdrag: Från skiss till färdig byggnad

Adress

Norra Kaserngatan 2,
291 29 Kristianstad

Telefon

044-12 30 70

Mejl

info@arkitektgarden.se