Försäkringskassan

Plats: Kvarnen, Kristianstad
Beställare: Gammab AB
Status: Färdigställt 2020
Uppdrag: Ombyggnad av kontor till Försäkringskassan och Statens Servicecenter.
Inredning och kulörsättning i samarbete med Dynamo design.

Adress

Norra Kaserngatan 2,
291 32 Kristianstad

Telefon

044-12 30 70

Mejl

info@arkitektgarden.se