Ekbackens förskola

Plats: Broby
Beställare: Östra Göinge Kommun
Status: Färdigställt 2018
Uppdrag: Ombyggnad; från skiss till färdig byggnad

Adress

Norra Kaserngatan 2,
291 29 Kristianstad

Telefon

044-12 30 70

Mejl

info@arkitektgarden.se