Broby STATION

Plats: Broby
Beställare: Göingehem
Status: Pågående
Uppdrag: Trygga bostäder som samtidigt skapar trygghet på stationen. Från skiss till färdig byggnad

Adress

Norra Kaserngatan 2,
291 32 Kristianstad

Telefon

044-12 30 70

Mejl

info@arkitektgarden.se