Alde Service Center

Plats: Färlöv
Beställare: Alde International Systems AB
Status: Färdigställt 2017
Uppdrag: Från skiss till färdig byggnad

Adress

Norra Kaserngatan 2,
291 32 Kristianstad

Telefon

044-12 30 70

Mejl

info@arkitektgarden.se