Agnebergs förskola

Plats: Hanaskog
Beställare: Östra Göinge kommun
Status: Färdigställt 2017
Uppdrag: Från skiss till färdig byggnad

Adress

Norra Kaserngatan 2,
291 32 Kristianstad

Telefon

044-12 30 70

Mejl

info@arkitektgarden.se