Södra Björstorp

Plats: Södra Björstorps Säteri
Beställare: Privat
Status: Färdigställt
Uppdrag: Återuppbyggnad efter brand; från skiss till färdig byggnad

Adress

Norra Kaserngatan 2,
291 29 Kristianstad

Telefon

044-12 30 70

Mejl

info@arkitektgarden.se