Kv. RINGEN

Plats: Hanaskog
Beställare: Göingehem, Östra Göinge kommun
Status: Pågående
Uppdrag: Från skiss till färdigt kvarter

Adress

Norra Kaserngatan 2,
291 32 Kristianstad

Telefon

044-12 30 70

Mejl

info@arkitektgarden.se