Montessoriförskolan Alma

Plats: Hässleholm
Beställare: Hässleholms kommun
Status: Färdigställt 2022
Uppdrag: Skiss och förfrågningsunderlag

Adress

Norra Kaserngatan 2,
291 32 Kristianstad

Telefon

044-12 30 70

Mejl

info@arkitektgarden.se