EDENRYDS SKOLA

Plats: Edenryd
Beställare: Bromölla kommun
Status: Om- och tillbyggnad färdigställd 2021
Uppdrag: Från skiss till färdig byggnad

Adress

Norra Kaserngatan 2,
291 32 Kristianstad

Telefon

044-12 30 70

Mejl

info@arkitektgarden.se