EDENRYDS SKOLA

Plats: Edenryd
Beställare: Bromölla kommun
Status: Färdigställd 2021
Uppdrag: Om- och tillbyggnad, från skiss till färdig byggnad

Adress

Norra Kaserngatan 2,
291 29 Kristianstad

Telefon

044-12 30 70

Mejl

info@arkitektgarden.se