PRÄSTAVÅNGS MATSAL

Plats: Broby
Beställare: Östra Göinge kommun
Status: Projekteras
Uppdrag: Från skiss till färdig byggnad

Adress

Norra Kaserngatan 2,
291 32 Kristianstad

Telefon

044-12 30 70

Mejl

info@arkitektgarden.se