Östermalms park

Plats: Kristianstad
Beställare: ABK
Status: Tävlingsförslag 2018
Uppdrag: Tävlingsförslag, parallellt uppdrag

Adress

Norra Kaserngatan 2,
291 32 Kristianstad

Telefon

044-12 30 70

Mejl

info@arkitektgarden.se