Kv. Kalvatäppan

Plats: Åhus
Beställare: Skooghs Bygg
Status: Färdigställt 2006
Uppdrag: Från skiss till färdiga byggnader

Adress

Norra Kaserngatan 2,
291 32 Kristianstad

Telefon

044-12 30 70

Mejl

info@arkitektgarden.se