Kv. Hovrätten

Plats: Kristianstad
Beställare: AB Kristianstadsbyggen
Status: Färdigställt 2021
Uppdrag: Ombyggnad av flerbostadshus, fasadrenovering

Adress

Norra Kaserngatan 2,
291 32 Kristianstad

Telefon

044-12 30 70

Mejl

info@arkitektgarden.se