Ackumulatortank

Plats: Hässleholm
Beställare: Hässleholm Miljö AB
Status: Färdigställt 2020
Uppdrag: Gestaltningsförslag, bygglov

Adress

Norra Kaserngatan 2,
291 32 Kristianstad

Telefon

044-12 30 70

Mejl

info@arkitektgarden.se