GLIMÅKRA BIBLIOTEK&KULTURHUS

Plats: Glimåkra
Beställare: Östra Göinge kommun
Status: Pågående
Uppdrag: Gestaltningsförslag

Adress

Norra Kaserngatan 2,
291 32 Kristianstad

Telefon

044-12 30 70

Mejl

info@arkitektgarden.se