TORMESTORPS förskola

Plats: Tormestorp, Hässleholm
Beställare: Hässleholms kommun
Status: Pågående, inflyttning 2022
Uppdrag: Från skiss till färdig byggnad

Adress

Norra Kaserngatan 2,
291 32 Kristianstad

Telefon

044-12 30 70

Mejl

info@arkitektgarden.se