Västanvid, Ny- och ombyggnad av vård- och omsorgsboende