1966-2013, Föreningen Furuboda, Yngsjö.

Nybyggnad av skollokaler, elevhotell, konferenslokaler, rekreationsanläggning, sim- och sporthall mm.