2009, Högskolan Kristianstad, Akademiska hus, Om- och tillbyggnad av entré, bibliotek, café.