2006, Kalvatäppan, Åhus. Nybyggnad av markbostäder intill gamla byn.