2010, Osby kommunhus, Förslag till om- och tillbyggnad av kommunhus.