Byggnadsmiljöpris 2013 för Spanska Ryttaren 4

Arkitektgården har för 8:e gången av 18 möjliga varit delaktiga i ett projekt som tilldelats Kristianstad kommuns byggnadsmiljöpris!

Byggnadsnämndens motivering lyder:

Under fasadrestaureringen under 2012 har man förtjänstfullt använt sig av de båda byggnadernas arkitektur. 1930-talsbyggnaden har behållit sitt enkla formspråk med regelbunden fönstersättning och sparsamt med balkonger. Den fd EPA-byggnadens formspråk har färgsatts i olika färgställningar som genomgående ses på de båda byggnaderna. Den mörkare gröna kulören är en markör för 1960-talet och den gemensamma ljusa är för de båda byggnaderna. Inslag av svart mosaik och koppardetaljer förstärker helheten. Med små medel och på ett lågmält sätt har man lyckats få byggnaden till en harmonisk helhet utan att för den skull bryta deras individuella språk. Affärsplanet på de båda byggnaderna upplevs som en helhet och har en gemensam glasning. Skyltningen är distinkt och relativt diskret och byggnaden smälter bra in på Lilla Torg.

Skrivit av Administratör 28 Mar - 2014 kl. 14:24