Svensk Byggtidning

Trevligt med extern uppföljning av projekt. Se mer bilder under Projekt (Högtofta skola)

 

Skrivit av Administratör 08 Sep - 2016 kl. 14:01

Kommentarer (0) Läs mer


Klimatsmarta Snapphanehallen i Knislinge invigd

Skrivit av Administratör 16 Sep - 2014 kl. 14:35

Kommentarer (0) Läs mer


Arkitektgården ritar skola i Högtofta

Skrivit av Administratör 25 Aug - 2014 kl. 08:04

Kommentarer (0) Läs mer


Resegille på Törnsångarens Förskola

Törnsångarens förskola börjar närmar sig sitt slut. Ett glatt gäng har utfört ett bra arbete och bjuds på resegille.

    

Skrivit av Administratör 15 May - 2014 kl. 07:51

Kommentarer (0) Läs mer


Byggnadsmiljöpris 2013 för Spanska Ryttaren 4

Arkitektgården har för 8:e gången av 18 möjliga varit delaktiga i ett projekt som tilldelats Kristianstad kommuns byggnadsmiljöpris!

Byggnadsnämndens motivering lyder:

Under fasadrestaureringen under 2012 har man förtjänstfullt använt sig av de båda byggnadernas arkitektur. 1930-talsbyggnaden har behållit sitt enkla formspråk med regelbunden fönstersättning och sparsamt med balkonger. Den fd EPA-byggnadens formspråk har färgsatts i olika färgställningar som genomgående ses på de båda byggnaderna. Den mörkare gröna kulören är en markör för 1960-talet och den gemensamma ljusa är för de båda byggnaderna. Inslag av svart mosaik och koppardetaljer förstärker helheten. Med små medel och på ett lågmält sätt har man lyckats få byggnaden till en harmonisk helhet utan att för den skull bryta deras individuella språk. Affärsplanet på de båda byggnaderna upplevs som en helhet och har en gemensam glasning. Skyltningen är distinkt och relativt diskret och byggnaden smälter bra in på Lilla Torg.

Skrivit av Administratör 28 Mar - 2014 kl. 14:24

Kommentarer (0) Läs mer


Invigning av Västerskolan i Hässleholm

 

Skrivit av Administratör 18 Mar - 2014 kl. 10:24

Kommentarer (0) Läs mer


Energicentral ritat av Arkitektgården nämns i Akademiska hus årsöversikt

 

Skrivit av Administratör 09 Sep - 2013 kl. 14:32

Kommentarer (0) Läs mer


GoCart 2013

Ännu ett av Arkitektgårdens årliga GoCart Race. 

 

Skrivit av Administratör 09 Sep - 2013 kl. 14:03

Kommentarer (0) Läs mer


Sundholmen projekteringsuppdrag

Ett omnämnande i fönsterleverantörens info broschyr.

Skrivit av Administratör 01 Mar - 2013 kl. 11:57

Kommentarer (0) Läs mer