Ett urval av vad vi ritat

Förskolor

 • 2010, Kanehalls förskola, Sölvesborgs kommun, Nybyggnad av förskola.

Skolor

 • 2009, Högskolan Kristianstad, Akademiska hus, Om- och tillbyggnad av entré, bibliotek, café.

 • 2005, Stenforsaskolan, Sibbhult Östra Göinge kommun, Om- och tillbyggnad av gymasieskola.

 • 2013, Västerskolan Etapp II Hus C, Hässleholms kommun, Ombyggnad av matsal, idrottshall, aula

 • 2014, Högtofta skola, Nybyggnad av skola

 • 2013, Västerskolan Etapp II, Hus A Hässleholms kommun, Ombyggnad till F-6

 • 2011, Västerskolan Etapp 1, Hässleholms kommun, Nybyggnad av 7-9 skola.

Koncept

 • 2012, Företagshotell, Koncept.

Allmänna byggnader

 • 1983, Glashyttan, Åhus.

 • 1988-2013, Stiftelsen Valjeviken, Sölvesborg.

 • 2012, Rönnebacken, Osby, Nybyggnad av äldreboende.

 • 2010, Osby kommunhus, Förslag till om- och tillbyggnad av kommunhus.

 • 20XX Yngsjö Havsbad, restaurang och hotell.

 • 2013, Stjärnfallet 1, Hässleholm, Fasadrenovering, markarbete

 • 1966-2013, Föreningen Furuboda, Yngsjö.

 • 2013, Spanska Ryttaren, Fasadrenovering

 • 2013, Knislinge Idrottshall

 • Västanvid, Ny- och ombyggnad av vård- och omsorgsboende

Bostäder

 • 20XX, Villa "Eketånga", skissförslag.

 • 2006, Kalvatäppan, Åhus. Nybyggnad av markbostäder intill gamla byn.

 • 2003, Villa

 • 20XX Villa

 • 2014, Köpmannen, Ombyggnad av bibliotek till lägenheter

 • 2013, Ljungaviken, Sölvesborgshem, Nybyggnad av flerbostadshus

 • 2013, Valnöten 6 i Knislinge, Nybyggnad av parhus

 • Göingehem, Nybyggnad av bostäder

Diverse

 • Diverse