OM ARKITEKTGÅRDEN

För oss är helheten viktig. Vi vill leda kreativa idéer till visuell verklighet. Därför spänner våra uppdrag över hela spektrat i byggprocessen. Vi arbetar i både stor och liten skala inom alla samhällsområden med särskild styrka när det gäller skolor, bostäder och kontor. Vid såväl ny- som ombyggnader ser vi beställarens behov, sund totalekonomi och goda tekniska lösningar med miljöriktig utformning som viktiga aspekter och fokus för vårt arbete.


MEDARBETARE

Torleif Olsson
Arkitekt SAR/MSA
Tel 044-12 30 77
torleif.olsson@arkitektgarden.se

Per Cederholm
Byggnadsingenjör SBR
Tel 044-12 30 76
per.cederholm@arkitektgarden.se

Anna Sjörén
Byggingenjör SBR
Tel 044-12 30 73
anna.sjoren@arkitektgarden.se

Carl Eneroth
Byggingenjör SBR
Tel 044-12 30 79
carl.eneroth@arkitektgarden.se

Mikael Cederholm
Byggnadsingenjör SBR
Tel 044-12 30 75 
mikael.cederholm@arkitektgarden.se

Robert Hildingsson
Byggingenjör SBR
Tel 044-12 30 74 
robert.hildingsson@arkitektgarden.se
 
Sofia Högberg
Arkitekt
Tel 044-12 30 72
sofia.hogberg@arkitektgarden.se

Elin Wångnell
Byggingenjör
Tel 044-12 30 78
elin.wangnell@arkitektgarden.se

HISTORIA

Arkitektgården bildades 1978 när Guntram Schott övertog verksamhetsledningen av ett arkitektkontor grundat 1947. Guntrams och medarbetarnas passion för stadsbyggnad, arkitektur och detaljerad design skapade ett framgångsrikt företag. 2006 blev Per Cederholm och Torleif Olsson delägare med målsättningen att fortsätta utveckla Arkitektgården som ett dynamiskt företag med inspiration och nyfikenhet som drivkraft. Idag är vi tio medarbetare som med vår samlade bredd och erfarenhet skapar goda förutsättningar för ett helhetstänkande. Från utredning, programarbete, idéskisser, bygglov och husprojektering till kontroll, byggledning och besiktning. 
Arkitektgården är medlem i Svensk Teknik & Design (STD), SAR/MSA och SBR

 


NÅGRA AV VÅRA UPPDRAGSGIVARE

Bromölla kommun | Hässleholms kommun | Osby kommun | Sölvesborgs kommun | Östra Göinge kommun | C4-Teknik | Akademiska Hus | ABK, AB Kristianstadsbyggen | HIBAB, Hässleholms Industribyggnads AB | Osbybostäder AB | Göingehem AB | Sölvesborgshem AB | Blocket Förvaltning AB | Byggnads AB Bröderna Persson | Dahlqvists Fastighetsförvaltning AB | Victoria Park | Riksbyggen | Föreningen Furuboda | Valjeviken | Åhus församling | Lidl Sverige KB | NCC Construction Sverige AB | PEAB Sverige AB | Skanska Sverige AB | Thage Anderssons Byggnads AB | CG-Byggen

 

http://arkitektgarden.se/uploads/personal/torleif.jpg
Torleif Olsson
Arkitekt SAR/MSA
Tel 044-12 30 77
torleif.olsson@arkitektgarden.se
http://arkitektgarden.se/uploads/personal/per.jpg
Per Cederholm
Byggnadsingenjör SBR
Tel 044-12 30 76
per.cederholm@arkitektgarden.se
http://arkitektgarden.se/uploads/personal/carl.jpg
Carl Eneroth
Byggingenjör SBR
Tel 044-12 30 79
carl.eneroth@arkitektgarden.se
http://arkitektgarden.se/uploads/personal/anna.jpg
Anna Sjörén
Byggingenjör SBR
Tel 044-12 30 73
anna.sjoren@arkitektgarden.se
http://arkitektgarden.se/uploads/personal/mikael.jpg 
Mikael Cederholm
Byggnadsingenjör SBR
Tel 044-12 30 75 
mikael.cederholm@arkitektgarden.se 
http://arkitektgarden.se/uploads/personal/robert.jpg 
Robert Hildingsson
Byggingenjör SBR
Tel 044-12 30 74 
robert.hildingsson@arkitektgarden.se 
Anna Cederholm 
Sofia Högberg
Arkitekt
Tel 044-12 30 72
sofia.hogberg@arkitektgarden.se 
Anna Cederholm 
Elin Wångnell
Byggingenjör
Tel 044-12 30 78
elin.wangnell@arkitektgarden.se


Torleif Olsson
Arkitekt SAR/MSA
Tel 044-12 30 77
torleif.olsson@arkitektgarden.se

Per Cederholm
Byggnadsingenjör SBR
Tel 044-12 30 76
per.cederholm@arkitektgarden.se

Carl Eneroth
Byggingenjör SBR
Tel 044-12 30 79
carl.eneroth@arkitektgarden.se

Anna Sjörén
Byggingenjör SBR
Tel 044-12 30 73
anna.sjoren@arkitektgarden.se
 
Mikael Cederholm
Byggnadsingenjör SBR
Tel 044-12 30 75 
mikael.cederholm@arkitektgarden.se 
 
Robert Hildingsson
Byggingenjör SBR
Tel 044-12 30 74 
robert.hildingsson@arkitektgarden.se 
 
Sofia Högberg
Arkitekt
Tel 044-12 30 72
sofia.hogberg@arkitektgarden.se 
 
Elin Wångnell
Byggingenjör
Tel 044-12 30 78
elin.wangnell@arkitektgarden.se